مقالات

10 شرکت برتر EPC در سال 2020

EPC شیوه ای از قرارداد عمرانی است که در آن تمام فعالیت‌های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات کالا و ساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته می‌شود.