اتصالات ابزار دقیق

Leave your thoughts

[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]اتصالات ابزار دقیق نوع خاصی از اتصالات هستند که با طراحی خاص و مواد سازنده خاص برای انتقال سیالها و گازهادر تجهیزات ابزار دقیق و سیستم های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند.

نکته مهم در اتصالات ابزار دقیق این است که برخلاف اتصالات معمولی ، اتصالات ابزار دقیق بر روی تیوب ها بسته می شوند.تفاوت تیوب و لوله از نظر اتصالات در این است که تیوب به دلیل ضخامت کم دیواره هیچ وقت رزوه نمیشود و نمیتوان اتصالات معمول لوله ها را به روش پیچی به تیوب ها وصل کرد.بنابراین تیوبها به اتصالات ابزار دقیق خاص خود نیاز دارند.بین اتصالات ابزار دقیق ،بیشترین استفاده را اتصالات ابزار دقیق فشاری دارند. این نوع از اتصالات ابزار دقیقی از فرول و بک فرول برای متصل کردن تیوبها به یکدیگر یا به تجهیزات مختلف بهره میبرند.اتصالات ابزار دقیق فشاری از 2 فرول و بک فرول برای آب بندی بهتر ستفاده می شوند.اگر اتصالات ابزار دقیق برای اتصال تیوب و لوله به صورت دنده ای استفاده شود به آن اتصال کانکتور گفته می شود. اگر اتصالات ابزار دقیق برای متصل کردن تیوب به تیوب مورد استفاده قرار گیرد به آن اتصال یونیون گفته می شود
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tags: