لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

کارگاه یک روزه بررسی سیستمهای اعلان حریق

کارگاه یک روزه « بررسی سیستمهای اعلان حریق» در شرکت مهندسین مشاور ناموران

در این کارگاه به تعریف و اهمیت سیستم های F&G، بررسی انواع دتکتور های گاز، دتکتور شعله، دتکتور حرارتی و تجهیزات هشدار دهنده، معرفی مدل های پرکاربرد، تحلیل دیتا شیت و ذکر نکات لازم جهت انتخاب و نصب و کالیبره آن ها پرداخت شده است.

آبان 1402
شرکت فرتاک ایمن ویژن

کارگاه بررسی سیستم اعلان حریق
کارگاه بررسی سیستم اعلان حریق
کارگاه بررسی سیستم اعلان حریق
کارگاه بررسی سیستم اعلان حریق
فرتاک ایمن ویژن