لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

دسته: فلنج (Flange)

اتصالات ابزار دقیق، اتصالاتی هستند که وظیفه ی اصلی آنها انتقال سیال های گازی به شمار می یاد…

فرتاک ایمن ویژن