لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

برچسب: گیج فشار هوا

گیج فشار برای اندازه گیری سیالاتی چون هوا،گاز و مایعات استفاده می شود که در گیج فشار هوا، با وارد شدن هوا به داخل گیج بوردون آن باز می شود و عقربه گیج حرکت می کند و فشار هوا را نشان می دهد.

فرتاک ایمن ویژن