لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

دسته: ولوم بوستر (Volume Booster)

یکی از لوازم های جانبی کنترل ولو، ولوم بوستر می باشد که برای تقویت جریان هوای ورودی به عملگر یا همان اکچویتور استفاده می شود.

این در صورتی است که در شیر های سایز بزرگ به منظور اینکه تجهیز مورد نظر بسته و یا باز شود، زمان زیادی طول می کشد تا مقدار هوای کافی در اکچویتر جمع شود

و در نتیجه دیرتر عمل می کند که این زمان ممکن است باعث ایجاد خسارت های احتمالی شود؛

فرتاک ایمن ویژن