لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

برچسب: انواع ترانسمیتر فشار

انواع ترانسمیترهای فشار به شرح زیر است:

  • ترانسمیتر فشار مطلق: فشار هر نقطه نسبت به خلأ را اندازه گیری می کند.
  • ترانسمیتر فشار گیج: فشار هر نقطه نسبت به فشار محیط را اندازه گیری می کند
  • ترانسمیتر اختلاف فشار: فشار دو نقطه متفاوت نسبت به یکدیگر را اندازه گیری می کند.
فرتاک ایمن ویژن