لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

برچسب: سلونوئید ولو asco

سلونوئید ولو asco تخصصی در زمینه ابزار دقیق و مهندسی برق و مکانیک استفاده می‌شود. ولوهای سلونوئیدی ولوهای الکترومغناطیسی هستند که برای کنترل جریان مایعات (مانند آب، گاز، روغن، و …) یا گازها (مانند هوا) در برنامه‌های مختلف صنعتی و اتوماسیون استفاده می‌شوند.

فرتاک ایمن ویژن