لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

ضمانت پس از فروش

هر محصول فروخته شده دارای گارانتی حسن اجرای محصول است که در صورتیکه محصولات در مدت ضمانت و تحت شرایط ضمانت، دچار مشکل شود، ارئه خدمات به صورت گارانتی توسط شرکت فرتاک ایمن ویژن انجام می گیرد. 

فرتاک ایمن ویژن