لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

دسته: شیر خاموش/روشن (On/Off Valve)

On/off ولو ها به صورت کلی جهت قطع و وصل یا باز و بسته کردن مسیر جریان سیال به جهت افزایش ایمنی و جلوگیری از وقوع …

فرتاک ایمن ویژن