لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

ترانسمیتر سطح یا لول ترانسیمتر

اندازه گیری سطح سیال

یکی از متغیرهای صنایع فرایندی سطح سیال (Level) می باشد.

اندازه گیری سطح سیال به دلایل زیادی مهم می باشد، که از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-ارزش بالای فرآورده های نفتی: جهت اندازه گیری میزان فراورده های نفتی در پایانه های صادراتی، مخازن تخلیه و بارگیری و مخازن ورودی  خروجی مجتمع ها از تجهیزات اندازه گیری سطح استفاده میشود. چراکه ارزش بالای فراورده های نفتی و پتروشیمی ما را ملزم به اندازه گیری این کمیت مینماید.

2-کنترل واکنش های شیمیایی و صنعتی

3-جلوگیری از سرریز شدن سیالات فرایندی و خطرناک

4-حفاظت از محیط زیست

5-حفظ ایمنی واحد فرایندی

و…

انواع تجهیزات اندازه گیری سطح مورد استفاده در صنعت

در صنایع از 3 نوع تجهیزات اندازه گیری سطح استفاده می گردد.

 • نمایشگر سطح یا لول گیج Level Gauge
 • لول سوئیچ یا سوئیچ سطح Level Switch
 • لول ترانسیمتر یا ترانسمیتر سطح  Level Transmitter

در این مقاله با لول ترانسیمتر Level Transmitter و انواع آن بیشتر آشنا می شویم.

لول ترانسیمتر یا ترانسمیتر سطح چیست: مفهوم، کاربرد و انواع

سطح سنج هایی که ارتفاع سیال درون مخزن را به صورت پیوسته اندازه گیری می کنند که به آنها ترانسمیتر سطح یا Level Transmitter می گویند.

در مدارک مهندسی ابزاردقیق این دسته را با LT نمایش میدهند

انواع لول ترانسیمتر Level Transmitter :

 • لول ترانسیمتر فلوتری و ترانسمیتر سطح شناوری (Float Level Transmitter) :

لول ترانسیمتر فلوتری

این ترانسمیترها نیز بر اساس قانون ارشمیدس کار می کنند،

بدین صورت که یک شناور مغناطیسی درون لوله ای قرار می گیرد که تعداد زیادی سوئیچ مکانیکی در آن لوله تعبیه شده است و با هر سوئیچ یک مقاومت الکتریکی موازی شده است.

همزمان با تغییر ارتفاع سیال و بالا و پایین رفتن شناور این سوئیچ ها تحریک شده و باعث تغییر مقدار مقاومت کل می گردد با اندازه گیری مقدار این مقاومت میتوان به صورت پیوسته سطح را اندازه گرفت.

 • لول ترانسیمتر دیسپلیسری و ترانسمیتر سطح تغییر مکانی (Displacer Level Transmitter) :

لول ترانسیمتر دیسپلیسری

این ترانسمیترها نیز بر اساس قانون ارشمیدس کار می کنند؛

مطابق این قانون هرگاه یک جسم درون مایعی قوطه ور گردد نیرویی رو به بالا و برابر وزنش به آن وارد می شود که به آن نیروی شناوری یا Buoyancy می گویند.

این ترانسمیترها نیز دارای یک جسم جابجا شونده یا Displacer می باشند که درون مخزن قرار می گیرد.

در این ترانسمیترها با اندازه گیری میزان تغییر نیروی وزن Displacer، در اثر کاهش یا افزایش ارتفاع سیال، سطح سیال درون مخزن اندازه گیری می شود.

 • لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح ترانسمیترهای اختلاف فشاری (Differential Pressure Level Transmitter) :

لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح ترانسمیترهای اختلاف فشاری

در سطح سنج هایی که بر اساس محاسبه فشار کار میکنند میتوان با اندازه گیری فشار و معلوم بودن چگالی سیال ارتفاع را مطابق فرمول زیر بدست آورد.

بدین منظور با استفاده از ترانسمیترهای اختلاف فشار و با محاسبه اختلاف فشار مخزن میتوان سیگنالی متناسب با ارتفاع سیال درون مخزن ارسال نمود.

ذکر این نکته لازم است که استفاده از این روش در مخازن بدون سقف و سقف دار متفاوت است.

بدین گونه که در مخازن بدون سقف سمت فشار بالای ترانسمیتر یا High Pressure به پایین مخزن وصل شده و سمت فشار پایین آن یا Low Pressure  در اتمسفر رها می شود.

اما در حالتی که سقف مخزن بسته باشد سمت High Pressure به پایین مخزن و سمت Low Pressure به بالای مخزن متصل می گردد.

و در هر دو حالت نیز ارتفاع از طریق فرمول زیر محاسبه میشود.

 • لول ترانسیمتر التراسونیک و ترانسمیتر ما فوق صوت (Ultrasonic Level Transmitter) :

لول ترانسیمتر التراسونیک

این ترانسمیترها امواج التراسونیک را به سطح سیال ارسال می کند، این امواج پس از برخورد با سطح سیال برگشت داده می شوند

و گیرنده نیز این امواج برگشتی را دریافت میکند. ترانسمیتر با محاسبه زمان رفت و برگشت امواج ارتفاع سیال را اندازه میگیرد.

 • لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح راداری (Radar Level Transmitter) :

لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح راداری

رادار مخفف Radio Detection And Ranging به معنای تشخیص رادیویی و مسافت یابی می باشد.

امواج راداری در حقیقت جزو امواج الکترومغناطیسی هستند که فرکانس آنها در محدوده 3 تا 30 گیگا هرتز می باشد.

نحوه کار ترانسمیترهای راداری به گونه ای است که با ارسال امواج به سطح سیال، فضای خالی مخزن را اندازه گیری می کنند

و با کسر مقدار اندازه گیری شده از ارتفاع کلی مخزن، ارتفاع سیال درون مخزن را اندازه گیری میکند. ترانسمیتر های راداری به دو صورت عمل میکنند:

الف) محاسبه زمان رفت و یرگشت امواج و در نتیجه اندازه گیری ارتفاع سیال

ب) محاسبه اختلاف فرکانس ایجاد شده در موج راداری پس از برگشت از سطح سیال و در نتیجه انئازه گیری ارتفاع سیال

یکی از اجزای ترانسمیترهای راداری آنتن آنها می باشد که از پخش امواج ارسالی به اطراف جلوگیری میکند. بر اساس شکل این آنتن ها ، ترانسمیترهای راداری به چند دسته تقسیم میشوند:

الف) ترانسمیترهای با آنتن مخروطی یا Cone Antenna

ب) ترانسمیترهای با آنتن سهمی یا Parabolic Antenna

ج) ترانسمیتر های با آنتن میله ای یا Rod Antenna

د) ترانسمیترهای با آنتن تخت یا Process Seal Antenna or Planner Antenna

 • لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح رادیواکتیو (Radio Active Level Transmitter) :

لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح رادیواکتیو

این نوع ترانسمیتر جهت محاسبه ارتفاع سیال از امواج رادیویی ( آلفا و بتا و گاما) استفاده می کنند.

این سنسورها بیرون از مخزن نصب می شوند به گونه ای که یک منبع رادیواکتیو امواج را به درون مخزن می فرستد این امواج در سمت دیگر توسط گیرنده رادیواکتیو دزیافت شده و به سیگنال الکتریکی تبدیل می شوند.

 • لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح سروو موتری (Servo Level Transmitter) :

لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح سروو موتری

این ترانسمیترها در حقیقت نوع ارتقا یافته Displacer Level Transmitter هستند.

به گونه ای که در آنها Displacer بسیار کوچکتر شده و با یک زنجیر قابل انعطاف به سروو موتوری که به صورت معکوس عمل می ماید متصل می شود.

در این ترانسمیترها یک سیستم سنجش هوشمند به طور منظم وزن Displacer و میزان نیروی Buoyancy وارده از سطح سیال را اندازه می گیرد

و فرمان متناسب با آن را به سروو موتور اعمال میکند تا Displacer را همزمان با بالا رفتن سطح سیال جابجا نماید.

 • لول ترانسیمتر مغناطیسی و ترانسمیتر سطح مغناطیسی(Magnetostrictive Level Transmitter) :

لول ترانسیمتر مغناطیسی

ترانسمیتر سطح مغناطیسی یک نوع ترانسمیتر است که برای اندازه‌گیری سطح مایعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این ترانسمیترها از قوانین مغناطیسی برای اندازه‌گیری سطح مایعات استفاده می‌کنند.

با استفاده از یک سیستم مغناطیسی، تغییرات میدان مغناطیسی ناشی از سطح مایع در مخزن، به اطلاعات قابل فهمی که دربارهٔ سطح مایعات است، تبدیل می‌شود.

این دستگاه‌ها در مخازنی که شرایط سخت محیطی وجود دارد، کاربرد دارند زیرا از قابلیت‌های مقاومت در برابر شرایط مختلف محیطی برخوردارند.

 • لول ترانسیمتر هیدرواستاتیک و ترانسمیتر سطح هیدرواستاتیک (Level Transmitter hydrostatic) :

لول ترانسیمتر هیدرواستاتیک

ترانسمیتر سطح هیدرواستاتیک یک دستگاه است که برای اندازه‌گیری و ارسال سطح مایعات، به ویژه آب در مخازن یا مخازن فشار دستگاه‌های صنعتی استفاده می‌شود.

این ترانسمیترها به صورت الکترونیکی عمل می‌کنند و اطلاعات را دربارهٔ سطح مایع مورد نظر به سیستم کنترل یا نمایشگر می‌فرستند.

 • لول ترانسیمتر خازنی و ترانسمیتر سطح خازنی (Capacitance Level transmitter) :

لول ترانسیمتر خازنی

ترانسمیتر سطح خازنی، یک نوع ترانسمیتر است که برای اندازه‌گیری سطح مایعات استفاده می‌شود.

این نوع ترانسمیتر با اصل عملکرد خازنی کار می‌کند.

ساختار آن شامل دو صفحه یا الکترود درون مایع می‌باشد که یک خازن تشکیل می‌دهند.

تغییرات در سطح مایع باعث تغییر در ظرفیت خازن می‌شود که در نتیجه به اندازه‌گیری سطح مایع کمک می‌کند.

این ترانسمیترها به‌طور گسترده در صنایع مختلفی از جمله صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و محیط‌هایی که نیاز به اندازه‌گیری دقیق سطح مایع دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نصب لول ترانسیمتر

نصب لول ترانسمیتر معمولاً شامل چند مرحله است:

انتخاب مکان مناسب:

انتخاب مکانی که به دستگاه امکان دسترسی و تأمین اطلاعات لازم را فراهم کند، مهم است.

نصب دستگاه:

دستگاه لول ترانسمیتر را به دیوار یا سطحی که مورد نظرتان است، نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه به درستی ثابت شده و ثبات داشته باشد.

ارتباط با دیگر دستگاه‌ها:

در برخی موارد، لول ترانسمیتر به دستگاه‌های دیگری مثل موبایل یا سیستم‌های مانیتورینگ متصل می‌شود. این ارتباط را بر اساس دستورالعمل‌های تولید کننده برقرار کنید.

تنظیمات و آزمایش:

پس از نصب، تنظیمات لازم را انجام دهید و سپس دستگاه را برای اطمینان از کارکرد صحیح آزمایش کنید.

برای هر دستگاه، دستورالعمل تولید کننده را دقیقاً دنبال کردن مهم است. همچنین اطمینان حاصل شود که همه کار ها به ایمنی انجام می شوند.

کاربرد های لول ترانسمیتر

1. کنترل فرآیند: در صنایع مختلف مانند صنایع شیمیایی، نفت و گاز، آب و فاضلاب، لول ترانسمیتر برای کنترل سطح مایعات در مخازن و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب، می‌توان به‌طور دقیق فرآیندها را کنترل کرده و تنظیمات لازم را اعمال کرد.

2.مانیتورینگ و ایمنی: اندازه‌گیری دقیق سطح مایعات از اهمیت بسیاری برای ایمنی و کارایی فرآیندها برخوردار است. لول ترانسمیترها به عنوان سنسورهایی برای مانیتور کردن سطح مایعات در مخازن و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرند تا از وقوع حوادث ناخواسته مانند سرریز یا خالی شدن مخازن جلوگیری شود.

3. مدیریت منابع آب: در سیستم‌های آبیاری، شبکه‌های تصفیه آب و دیگر زیرساخت‌های آبی، لول ترانسمیترها به منظور کنترل و مدیریت مصرف و نگهداری از منابع آب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

4. کاربردهای محیط زیستی: در مطالعات محیط زیستی و مانیتورینگ منابع طبیعی مانند رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و زمین‌های زیرزمینی، لول ترانسمیترها برای اندازه‌گیری سطح آب و اطلاعات مرتبط با آن استفاده می‌شوند.

5. کاربردهای خودرویی: در خودروها، لول ترانسمیترها برای اندازه‌گیری سطح سوخت در مخازن سوخت و یا رساندن اطلاعات سطح روغن موتور به کامپیوترهای موتور استفاده می‌شوند.

برند های لول ترانسمیتر

 • ABB
 • روزمونت
 • یوکوگاوا
 • اندرس هاوزر
 • کرونه
 • وگا

قیمت ترانسمیتر سطح یا لول ترانسیمتر

شرکت فرتاک ایمن ویژن فروش تجهیزات ابزار دقیق را برعهده دارد.

لطفا جهت اطلاع از قیمت لول ترانسمیتر با شماره 02188800719 در ارتباط باشید.

سوالات متداول

انواع تجهیزات اندازه گیری سطح مورد استفاده در صنعت

 • نمایشگر سطح یا لول گیج Level Gauge
 • لول سوئیچ یا سوئیچ سطح Level Switch
 • لول ترانسیمتر یا ترانسمیتر سطح  Level Transmitter

انواع لول ترانسیمتر Level Transmitter

لول ترانسیمتر فلوتری و ترانسمیتر سطح شناوری، لول ترانسیمتر دیسپلیسری و ترانسمیتر سطح تغییر مکانی، لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح ترانسمیترهای اختلاف فشاری، لول ترانسیمتر التراسونیک و ترانسمیتر ما فوق صوت، لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح راداری، لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح رادیواکتیو، لول ترانسیمتر و ترانسمیتر سطح سروو موتری، لول ترانسیمتر مغناطیسی و ترانسمیتر سطح مغناطیسی،لول ترانسیمتر هیدرواستاتیک و ترانسمیتر سطح هیدرواستاتیک، لول ترانسیمتر خازنی و ترانسمیتر سطح خازنی


قیمت لول ترانسیمتر

برای اطلاع از قیمت با کارشناسان فروش ما با شماره 88800705-88800719 تماس حاصل فرمایید.

لول ترانسیمتر یا ترانسمیتر سطح pdf

3/5 - (2 امتیاز)

4 پاسخ

 1. سلام روزتون خوش ممنون میشم قیمت ترانسمیتر سطح رادیواکتیو به صورت پیش فاکتور ارسال فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرتاک ایمن ویژن