لوگو فرتاک ایمن ویژن
لوگو فرتاک ایمن ویژن

تجهیزات اندازه گیری فلو

انواع تجهیزات اندازه‌گیری فلو

فلومترها  (Flow Meters):

دستگاه ­هایی که جریان سیال را به صورت حجمی یا جرمی اندازه‌گیری می‌کنند.

شامل فلومترهای توربینی، التراسونیک، کوریولیس، مغناطیسی و غیره.

ترانسمیترهای جریان  (Flow Transmitters):

دستگاه‌هایی که سیگنال‌های مربوط به اندازه‌گیری جریان را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کنند.

فلوسوئییچ‌ها  (Flow Switches):

دستگاه‌هایی که جریان سیال را مانیتور و در صورت رسیدن به حد مشخصی، عملگرهایی را فعال می‌کنند.

فلوسایت‌ها : (Flow Sight Indicators)

دستگاه‌هایی که به صورت بصری جریان سیال را نمایش می‌دهند.

با استفاده از این تجهیزات می‌توان به دقت و کارایی بالایی در مدیریت جریان سیالات دست یافت.

فلومترها  (Flow Meters)

فلومتر کرونه h250
فلومتر کرونه h250

فلومترها قلب تپنده سیستم‌های اندازه گیری جریان سیال هستند.

آنها با استفاده از روش های مختلف، مقدار جریان سیال (جرم یا حجم سیال در واحد زمان) را اندازه گیری می کنند.

انتخاب نوع فلومتر مناسب به عوامل مختلفی مانند نوع سیال، دامنه فلو، دقت مورد نیاز، بودجه و شرایط نصب بستگی دارد.

انواع متداول فلومترها

 • فلومترهای اختلاف فشار:

این فلومترها از اختلاف فشار بین دو نقطه در جریان سیال برای محاسبه فلو استفاده می‌کنند.

متداول‌ترین نوع فلومتر اختلاف فشار، فلومتر اوریفیس است.

از دیگر فلومترهای این دسته می‌توان از فلومترهای مساحت متغیر (variable area flow meters) نام برد.

مزایا: ارزان، قابل اعتماد، نسبتاً دقیق.

معایب: افت فشار قابل توجه، نامناسب برای سیالات با ذرات معلق.

 • فلومترهای توربینی:

این فلومترها از یک پروانه یا توربین برای اندازه‌گیری سرعت سیال استفاده می کنند و با استفاده از این سرعت، فلو را محاسبه می‌کنند.

مزایا: دقت بالا، مناسب برای طیف وسیعی از فلو.

معایب: گران، نیاز به تعمیر و نگهداری منظم.

 • فلومترهای التراسونیک:

این فلومترها از امواج التراسونیک برای اندازه گیری سرعت سیال استفاده می‌کنند و با استفاده از این سرعت، فلو را محاسبه می کنند.

مزایا: بدون تماس با سیال، افت فشار کم، مناسب برای طیف وسیعی از سیالات.

معایب: گران، نیاز به دقت در نصب و راه‌اندازی.

 • فلومترهای مغناطیسی:

این فلومترها از میدان مغناطیسی برای اندازه گیری سرعت سیال هادی الکتریکی استفاده می‌کنند و با استفاده از این سرعت، فلو را محاسبه می‌کنند.

مزایا: بدون تماس با سیال، افت فشار کم، دقت بالا.

معایب: گران، نامناسب برای سیالات با ذرات معلق.

 • فلومترهای کوریولیس:

این فلومترها از اثر کوریولیس برای اندازه گیری جرم سیال در حال عبور استفاده می‌کنند.

مزایا: دقت بسیار بالا، مناسب برای طیف وسیعی از سیالات.

معایب: گران ترین نوع فلومتر، نیاز به تعمیر و نگهداری منظم.

 • فلومترهای ورتکس:

نوعی فلوسنج حجمی است که از یک پدیده طبیعی به نام اثر فون کارمان برای اندازه گیری دبی حجمی سیال استفاده می‌کند.

 • فلومترهای پیتوت:

از لوله پیتوت برای اندازه گیری سرعت سیال استفاده می‌کنند و با استفاده از این سرعت، فلو را محاسبه می‌کنند.

 • فلومترهای روتاری:

از یک دیسک دوار برای اندازه گیری حجم سیال عبوری استفاده می‌کنند.

 • فلومترهای کانال باز:

برای اندازه گیری فلو در کانال های باز مانند رودخانه ها و نهرها استفاده می‌شوند.

 • فلومترهای گرمایی:

از تغییرات دما برای اندازه گیری فلو استفاده می‌کنند.

 • فلومترهای لیزری:

از پرتوهای لیزر برای اندازه گیری سرعت سیال استفاده می‌کنند.

در اینجا چند سوال وجود دارد که باید قبل از انتخاب نوع فلومتر از خود بپرسید:

 • نوع سیال چیست؟
 • دامنه فلو چقدر است؟
 • چه دقتی مورد نیاز است؟
 • چه بودجه ای دارید؟
 • آیا به فلومتری بدون تماس با سیال نیاز دارید؟
 • آیا افت فشار در جریان سیال قابل قبول است؟

با پاسخ به این سوالات می‌توانید روش مناسب اندازه گیری فلو را برای نیازهای خود انتخاب کنید.

ترانسمیترهای جریان  (Flow Transmitters)

ترانسمیترهای جریان سیگنال های خروجی فلومترها را به سیگنال‌های الکتریکی استاندارد (مانند 4-20 میلی آمپر) تبدیل می‌کنند.

این سیگنال‌ها می‌توانند توسط سیستم های کنترلی و اتوماسیون برای کنترل و نظارت بر جریان سیال استفاده شوند.

انواع متداول ترانسمیترهای جریان

 • ترانسمیترهای جریان مغناطیسی: سیگنال خروجی فلومترهای مغناطیسی را به سیگنال 4-20 میلی آمپر تبدیل می‌کنند.
 • ترانسمیترهای جریان التراسونیک: سیگنال خروجی فلومترهای التراسونیک را به سیگنال 4-20 میلی آمپر تبدیل می‌کنند.
 • ترانسمیترهای جریان اختلاف فشار: سیگنال خروجی فلومترهای اختلاف فشار را به سیگنال 4-20 میلی آمپر تبدیل می‌کنند.

فلوسوئییچ‌ها  (Flow Switches)

فلوسوئیچ‌ها برای تشخیص وجود یا عدم وجود جریان سیال و یا رسیدن جریان به یک مقدار یا حد آستانه مشخص استفاده می‌شوند.

آن‌ها سیگنال‌های الکتریکی را در صورت برآورده شدن شرایط از پیش تعیین شده ارسال می‌کنند که می‌توان از آن‌ها برای فعال کردن آلارم، شیرها، پمپ‌ها یا سایر تجهیزات استفاده کرد.

انواع متداول فلوسوئیچ‌ها

 • فلوسوئیچ‌های تیغه ای: از یک تیغه مکانیکی برای تشخیص وجود یا عدم وجود جریان استفاده می‌کنند.
 • فلوسوئیچ‌های پیستونی: از یک پیستون برای تشخیص وجود یا عدم وجود جریان استفاده می‌کنند.
 • فلوسوئیچ‌های التراسونیک: از امواج التراسونیک برای تشخیص وجود یا عدم وجود جریان استفاده می‌کنند.
 • فلوسوئیچ‌های حرارتی: از تغییرات دما برای تشخیص وجود یا عدم وجود جریان استفاده می‌کنند.
 • فلوسوئیچ‌های فلوات: از یک فلوات برای تشخیص سطح مایع و در نتیجه جریان سیال استفاده می‌کنند.
 • فلوسوئیچ‌های دیفراگمی: از تغییر شکل یک دیافراگم در اثر جریان سیال برای تشخیص جریان استفاده می‌کنند.

فلوسایت‌ها (Flow Sight Indicators)

فلوسایت‌ها برای نمایش بصری جریان سیال استفاده می‌شوند.

آن‌ها به اپراتورها اجازه می‌دهند تا به طور مستقیم جریان سیال را مشاهده کنند و در صورت بروز مشکل به سرعت از آن آگاه شوند.

انواع متداول فلوسایت‌ها

 • فلوسایت‌های ساده: از یک لوله شیشه‌ای و یک شناور برای نمایش جریان سیال استفاده می‌کنند.
 • فلوسایت‌های روتاری: از یک دیسک دوار برای نمایش جریان سیال استفاده می‌کنند.
 • فلوسایت‌های مغناطیسی: از یک نشانگر مغناطیسی برای نمایش جریان سیال استفاده می‌کنند.

در بخش بعد به معرفی برندهای مطرح تجهیزات فوق خواهیم پرداخت.

 

 معرفی برندهای مطرح تجهیزات

فلومترها:

برند  Emerson:

Coriolis Flow Meters:

(Micro Motion CNG Coriolis Flow Meter, Micro Motion CNG Coriolis Flow Meter Consisting of CNG050S Sensor and 1500 Transmitter, …)

Differential Pressure Flow Meters:

(Rosemount™ 3051SFA Annubar™ Flow Meter, Rosemount™ 3051SFP Integral Orifice Flow Meter, Rosemount™ 3051SFC Compact Orifice Flow Meter, Rosemount™ 3051SFC Wireless Compact Conditioning Orifice Plate Flow Meter, …)

Magnetic Flow Meters:

(Rosemount 8711 Wafer Magnetic Flow Meter Sensors, Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter Sensors, Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Sensors, Rosemount 8750W Magnetic Flow Meters)

Ultrasonic Flow Meters:

(Rosemount™ 3810 Series Electronics for Liquid Ultrasonic Flow Meters, Rosemount 3812 Liquid Ultrasonic Flow Meter, Rosemount™ JuniorSonic 3412 Two-Path Gas Ultrasonic Flow Meter, Rosemount™ 3417 4+4 Dual-Configuration Gas Ultrasonic Flow Meter, Flexim FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas, Flexim FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter, Flexim FLUXUS F532WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter, Flexim FLUXUS G601 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter, …)

Vortex Flow Meters:

(Rosemount 8800 Series Vortex Flow Meters, Rosemount 8800 Dual Vortex Flow Meter, Rosemount 8800 Flanged Vortex Flow, Rosemount 8800 Wafer Vortex Flow Meter, Rosemount™ 8800 MultiVariable Flow, Rosemount 8600 Utility Vortex Flow Meters, Rosemount 8800 Reducer Vortex Flow Meters)

 

 برند Honeywell :

VersaFlow Vortex Shedding Flow Meter:

(VM20, VM21)

VersaFlow Clamp-On Ultrasonic Flow Meters :

(SM10, SM11, SM12)

VersaFlow Coriolis Flowmeter:

(CM01, CM02, CM03, CM04, CM16, CM20, CM41, CM71, CM72, CM73)

VersaFlow Magnetic Flowmeter:

(MM01, MM10, MM11, MM30, MM41, MM42, MM90, MM92, MM95)

برند ABB:

Coriolis Mass Flowmeters:

(CoriolisMaster FCB400, CoriolisMaster FCH400, CoriolisMaster FCB100, CoriolisMaster FCH100)

Electromagnetic Flowmeters:

(ProcessMaster FEP630, ProcessMaster FEP610, HygienicMaster FEH630, HygienicMaster FEH610, ProcessMaster FEP300, ProcessMaster FEP500, …)

Compact differential pressure flowmeters:

(FDP500, FDP510, FDP550, FDP570)

Thermal Mass Flowmeters:

(FMT200, FMT400, FMT200-ECO2, FMT700-P)

Variable Area Flowmeters:

(FAM3200, FAM540, FGM1190, FGM6100)

Vortex flowmeters:

(FSV430, FSV450)

Swirl flowmeters:

(FSS430, FSS450)

 

برند  Siemens:

Electromagnetic flow measurement:

(SITRANS F M series)

Coriolis flow measurement:

(SITRANS FC series)

Ultrasonic flow meters:

(SITRANS F S series)

Vortex flow measurement:

(SITRANS FX series)

 

برند  Krohne:

Electromagnetic flowmeters:

(OPTIFLUX 4400, OPTIFLUX 1050, …)

Coriolis mass flowmeters:

(OPTIMASS 6400, OPTIMASS 2400, …)

Ultrasonic flowmeters:

(OPTISONIC 3400, OPTISONIC 4400 HP, …)

Variable area flowmeters:

(H250 M40, H250 M8, …)

Differential pressure flowmeters:

(Compact orifice plate flowmeter, Integral orifice meter run assembly, …)

Vortex flowmeters:

(OPTISWIRL 4200, OPTISWIRL 5080, …)

 

برند Endress+Hauser :

Coriolis mass flowmeters:

(Proline Promass F 300 Coriolis flowmeter, Proline Promass P 100 Coriolis flowmeter, …)

Electromagnetic flowmeters:

(Proline Promag P 300 electromagnetic flowmeter, Proline Promag H 100 electromagnetic flowmeter, …)

Ultrasonic flowmeters:

(Proline Prosonic Flow G 300 ultrasonic flowmeter, Proline Prosonic Flow B 200 ultrasonic flowmeter, …)

Vortex flowmeters:

(Proline Prowirl F 200 vortex flowmeter, Proline Prowirl D 200 Vortex flowmeter, …)

Thermal mass flowmeters:

(Proline t-mass F 300 thermal mass flowmeter, Proline t-mass A 150 thermal mass flowmeter, …)

 

ترانسمیترهای جریان:

برند  Emerson:

(Rosemount™ 3051S Differential Pressure Flow Transmitter, Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter, Micro Motion 1500 Compact Control Room Single Variable Flow Transmitter, …)

فلو سوییچ‌ها:

برند  Krohne:

(DWM1000, DW 181, DW182, DW183, DW184)

برند Honeywell :

(Series S6040 Flow monitoring in ventilation systems, SWW series For monitoring flow of liquid and piped, gaseous media, SWL Air flow monitoring)

برند  Siemens:

(QVE1901, QVE1900)

برند Endress+Hauser :

(Flow switch Flowphant T DTT31, DTT35)

قیمت تجهیزات اندازه‌گیری فلو

شرکت فرتاک ایمن ویژن فروش تجهیزات ابزار دقیق را برعهده دارد.

لطفا جهت اطلاع از قیمت تجهیزات اندازه‌گیری فلو با شماره 02188800719 در ارتباط باشید.

لطفا به این مقاله امتیاز بدهید

پیشنهاد میکنم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرتاک ایمن ویژن